Terms and Conditions

PAKKE.DK – GÆLDENDE FRA 1. Januar 2022

1. GENERELT 

1.1 Ved Pakke.dk forstås: Pakke.dk ApS Ringvejen 1
8500 Grenaa 

Telefon: +45 70201401 E-mail: support@pakke.dk CVR: 35253270 

1.2 Ved kunde forstås: Den person som enten agerer for sig selv, en anden person, eller på en virksomheds vegne som fuldmagtshaver til at foretage en bestilling af en forsendelse hos Pakke.dk. 

1.3 Ved afsender forstås: Den part, som har sidste kontakt med forsendelsen før overlevering til fragtvirksomheden der forestår forsendelsen. 

1.4 Ved modtager forstås: Den part som forsendelsen sendes til. 

1.5 Vær opmærksom på at kunde, betaler, ejer, afsender og modtager er fem juridisk ansvarlige parter med forskellige ansvar, uanfægtet om der er tale om en og samme eller forskellige fysiske og/eller juridiske personer. Almen lovgivning og retspraksis er gældende, hvis ikke der særskilt er nævnt andet i nærværende eller underleverandørers betingelser. 

1.6 Disse forretningsbetingelser udgør det aftalegrundlag, hvorpå Pakke.dk vil transportere pakker, paller, containere, flyttegods og dokumenter. 

1.7 Med mindre der er aftalt specielle services, er de transportservices, som Pakke.dks kundeservice skal sikre begrænset til transport af bestilte forsendelse, og hvor det er relevant afhentning og levering af forsendelse. 

1.8 Afvisning af forsendelse. Pakke.dk tilbyder fragt på vegne af anerkendte fragtvirksomheder, men fragter ikke selv, og er ikke befordringspligtig transportør i henhold til postloven. Pakke.dk forbeholder sig derfor retten til, efter sit frie skøn, at nægte transport af hvilken som helst pakke op til og med det tidspunkt hvor pakken er indleveret til Pakke.dk eller underleverandører med henblik på transport. Dette gælder eksempelvis også pakker, som umiddelbart opfylder leverandørernes betingelser, men af chaufføren vurderes uegnet til transport, grundet indholdets beskaffenhed, mangelfuld emballage i forhold til indholdets særlige natur eller lignende. 

1.9 Nærværende forretningsbetingelser gælder alle Pakke.dk’s aktiviteter og services udført på vegne af kunden, uanset om disse bliver udført af Pakke.dk eller af Pakke.dk’s underleverandører. 

1.10 VIGTIGT NB: NÆRVÆRENDE BETINGELSER UDGØR DERMED DET PRIMÆRE AFTALEGRUNDLAG, SOM DER KUN AFVIGES FRA, I DET OMFANG DET ER NÆVNT I NÆRVÆRENDE HANDLESBETINGELSER. AFVIGELSER SKER MED HENBLIK PÅ SIKRING AF DE GODER OG BEGRÆNSNINGER, SOM ER SÆREGNE FOR DE INDIVIDUELLE UNDERLEVERANDØRER, HVORFOR DER I DISSE SITUATIONER HENVISES TIL OMTALTE LEVERANDØRERS EGNE HANDELSBETINGELSER, SOM OGSÅ VEDLÆGGES KUNDENS ORDRE. 

Leman 

http://da.leman.com/om-leman/forretningsbetingelser/ 

GLS (se afsnit 1.11) 

https://gls-group.eu/DK/da/betingelser-generelt 

http://www.dasp.dk/sites/dasp.dk/files/pictures/nsab_2015_uk.pdf (NSAB 2015) Bring 

https://www.bring.dk/vilkar 

Mover 

https://www.usemover.com/terms 

Fedex 

https://www.fedex.com/da-dk/conditions-of-carriage.html 

TNT 

https://www.tnt.com/express/da_dk/site/terms-conditions.html 

DHL 

https://www.logistics.dhl/dk-en/home/footer/terms-of-use.html 

Internordic 

http://www.intnordic.com/conditions/ 

UPS: 

https://www.ups.com/dk/da/help-center/legal-terms-conditions.page 

DB Schenker: 

https://www.dbschenker.com/dk-da/meta/vilk%C3%A5r---ansvar 

PostNord (erhverv/privat): 

https://www.postnord.dk/kundeservice/kundeservice-erhverv/forretningsbetingelser https://www.postnord.dk/kundeservice/kundeservice/forretningsbetingelser 

Jetpak (alle betingelser/terms & conditions): 

https://jetpak.com/dk/kundeservice/terms-and-conditions/ https://jetpak.com/dk/jetpak-terms-and-conditions/ 

DAO 365 

http://dao365.wpengine.com/wp-content/uploads/2016/03/DAO-Forretningsbetingelser-2017.pdf 

1.11 VIGTIGT NB: VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT AFSNIT 1.10 OGSÅ ER GÆLDENDE FOR UNDERLEVERANDØREN GLS, MED UNDTAGELSE AF BETINGELSERNE FOR ERSTATNINGSANSVAR OG FORSIKRING HVOR DET I STEDET ER “NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER” (NSAB 2015) DER ER GÆLDENDE. 

1.12 VIGTIGT: NÅR DER HENVISES TIL “NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER” (NSAB 2015) I FORBINDELSE MED ERSTATNING OG FORSIKRING, HAR DET BLANDT ANDET DEN ØKONOMISKE KONSEKVENS, AT DER MAKSIMALT VIL KUNNE DÆKKES ET BELØB PÅ OP TIL 8,33 SDR PER KILO, HVILKET I DANSKE KRONER PER 01.07.19 UDGJORDE CA 70,- DANSKE KRONER PER KILO. 

1.13 Pakke.dk benytter underleverandører som fx. UPS, GLS, DAO, Postnord, DHL, og FEDEX til at forestå Pakke.dk ‘s ydelser og services. Pakke.dk søger at varetage kontakten til disse på vegne af kunden, i tilfælde af eventuelle kundeservice opgaver. Dog kan der afhængigt af situationen være tilfælde, hvor det vil være nødvendigt for kunden at kommunikere direkte med underleverandøren. 

1.14 Vilkår, som ikke fremgår af nærværende forretningsbetingelserne, eller de henviste underleverandørernes forretningsbetingelser, eller ikke i øvrigt er skriftligt aftalt mellem Pakke.dk og kunde, kan ikke gøres gældende. 


 

2. PRIS 

2.1 HVAD ER INKLUDERET I PRISEN 

2.1.1 De oplyste priser er inklusive eventuelt brændstofstillæg og vises både med og uden moms. Beløb vedrørende forsikring er dog momsfri. 

2.1.2 Priser på forsendelser uden for EU er momsfri, og følgeligt er gebyrer mm. på forsendelser uden for EU ligeledes momsfri. 

2.1.3 Prisen er uden told og afgifter, jf. afsnittet om Told og Tolddokument. Prisen beregnes ud fra forsendelsens vægt eller størrelse, den såkaldte volumenvægt. 

2.1.4 Volumenberegning er transportbranchens måde at omregne volumen til et tal der er sammenligneligt med forsendelsens vægt. For at finde volumenvægten multiplicerer man først længde, bredde og højde i cm. Herefter divideres med 5000. Eks. (LxBxH)/5000. Enkelte underleverandører kan benytte andre volumenberegningsfaktorer. 

2.1.5 Volumenvægten holdes op mod den faktiske vægt. Den højeste vægt af de to er beregningsgrundlaget for prisen. 

2.1.6 Alle forsendelser måles og vejes elektronisk undervejs til modtager, og er der en afvigelse fra de informationer kunden har oplyst, som gør forsendelsen dyrere end beregnet, forbeholder Pakke.dk sig retten til at efterfakturere kunden for afvigelsen, samt at pålægge et efterfaktureringsgebyr på DKK 95,- (118,75 inkl. moms) og om nødvendigt afvise forsendelsen. Hvis kunden bestiller og betaler for større eller tungere forsendelse, end kunden faktuelt får transporteret, medfører dette ikke mulighed for erstatning eller refundering af differencen mellem bestilt og faktuelt målt og vejet forsendelse. 

2.1.7 Prisen justeres løbende og prisberegnerens opslag kan derfor variere. 

2.1.8 Prisen inkluderer at kunden som udgangspunkt er dækket for tab gennem den valgte leverandørs forsikring. I tilfælde af at den valgte leverandør ikke tilbyder en dækning, vil Pakke.dks standardforsikring træde i kraft og sikre kunden en dækning på op til DKK 500,- inkl. moms. Såfremt den enkelte underleverandør tilbyder en standardforsikring, er det denne forsikring, der dækker hele kundens udgift. Ønskes der yderligere dækning, kan kunden tegne en tillægsforsikring gennem pakke.dk. Yderligere information findes i kapitel 15 ”Forsikring”. 

2.1.9 Prisen på forsendelser beregnes ud fra kundens indtastede informationer (mål, vægt, antal, afhentningssted, destination og ønsket serviceniveau) i prisberegneren, som findes på www.pakke.dk. 

2.1.10 NB: DET ER KUNDENS EGET ANSVAR AT SIKRE, AT DE INDTASTEDE OPLYSNINGER ER KORREKTE. SÅFREMT OPLYSNINGERNE IKKE STEMMER, ER DET KUNDEN ALENE, DER FORESTÅR EVENTUELLE UDGIFTER, SOM DETTE MÅTTE MEDFØRE. 

2.1.11 PRISBEREGNEREN PÅ WWW.PAKKE.DK DANNER ALTID GRUNDLAGET FOR KUNDENS PRIS, MED MINDRE ET ANDET SKRIFTLIGT TILBUD ER MODTAGET FRA PAKKE.DK, OG DEN PRIS DER ER OPLYST OG BEKRÆFTET UNDER BESTILLINGEN ER GÆLDENDE OG ANSES FOR ACCEPTERET NÅR BESTILLINGEN ER GENNEMFØRT PÅ WWW.PAKKE.DK. 

2.2 UDGIFTER DER IKKE ER INKLUDERET I PRISEN 

2.2.1 Gebyrer for fejl, ændringer eller mangler fra kundens side.
I tilfælde af fejl eller mangler fra kundens side, vil kunden blive opkrævet for enhver udgift som dette måtte medføre jf. pakke.dk og underleverandørers handelsbetingelsers side. Afhængigt af fejlens karakter, kan det desuden medføre, at store dele af Pakke.dk og fragtleverandørers leveringstider, garantier og generelle ansvar bortfalder.
Gebyrer er ikke begrænset til, men sker primært gennem følgende standardtakster: 

2.2.1.1 Ændring af modtageradresse ved fejl eller omdirigering til ny adresse inden for samme postnummer på kundens initiativ DKK 49,- (61,25 inkl. moms) 

2.2.1.2 Forkert eller mangelfuld adresse DKK 49,- (61,25 inkl. moms) 

2.2.1.3 Label ikke printet og påsat DKK 25,- (31,25 inkl. moms) 

2.2.1.4 Ikke systemkonform (ikke stabelbar), ufuldstændig eller utilstrækkelig emballage DKK 69,- (86,25 inkl. moms) 

2.2.1.5 Forkert oplyst vægt eller størrelse, op til DKK 69,- (86,25 inkl. moms)


2.2.1.6 Overskridelse af leverandørens maksimale vægt og/eller størrelse for forsendelse til 

pakkeshop DKK 69,- (86,25 inkl. moms) 

2.2.1.7 Overskridelse af fragtleverandørens maksimale eller minimale størrelse for pakketransport DKK 109,- (136,25 inkl. moms) 

2.2.1.8 Forgæves leveringsforsøg, nægtet modtagelse, ingen tilstede til at modtage på adressen eller manglende afhentning i pakkeshop, der medfører nyt leveringsforsøg eller returnering til afsender DKK 69,- (86,25 inkl. moms) 

2.2.1.8.1 Manglende mulighed for at levere til modtager sidestilles med nægtet modtagelse. Uanset om modtager nægter at åbne døren, eller om modtager ikke er på adressen, så kræver det håndtering ud over det aftalte, hvilket kan medføre yderligere omkostninger og forsinkelser. 

2.2.1.9 Forgæves leveringsforsøg, nægtet modtagelse, ingen tilstede til at modtage på adressen eller manglende afhentning, der medfører levering til pakkeshop eller depot 25,- (31,25 inkl. moms) 

2.2.1.10 Privat modtageradresse (når erhverv er valgt) DKK 25,- (31,25 inkl. moms) 

2.2.1.11 Brug af annulleret label
- hvis kunden fortryder sit køb eller af anden årsag får annulleret et pakkelabel, og alligevel anvender det annullerede pakkelabel, medfører det et gebyr på 250,- (312,50 inkl. moms).


 

2.2.2 Modtagerafhængige udgifter 

2.2.2.1 Når modtager nægter modtagelse påføres fragtleverandører og myndigheder opgaver og ansvar, som ligger ud over det forventede, og som oftest medfører udgifter. Derfor kan såvel underleverandører som toldmyndigheder mm. opkræve dækning af diverse udgifter, samt eventuelle udgifter i forbindelse med destruering eller returforsendelse. Enhver udgift i denne forbindelse påhviler alene kunden, som vil blive faktureret herfor. 

2.2.2.2 Generelt gælder det, at alle udgifter i forbindelse med returforsendelse afholdes af afsender/kunde, og ikke Pakke.dk. 

2.2.2.3 Prisen på erhvervsforsendelser er baseret på den lettere adgang til professionelle modtagere på adressen. Derfor kræver de fleste fragtleverandører, at en erhvervsmodtager lever op til en række forskellige krav. Det kan eksempelvis være bemanding i kontortid, tydelig skiltning, beliggende i erhvervsbolig og lignende. For de specifikke krav henviser vi som nævnt i 1.10 til den valgte fragtleverandørs forretningsbetingelser, der også vedhæftes i ordrebekræftelsen. 

2.3 Tillægsydelser

 

Følgende afsnit er produkter eller ydelser der kan tilkøbes i tillæg til den fragt som kunden får af transportøren. De forskellige former for tillægsydelser udvider den service, som Pakke.dk i forvejen tilbyder.

 

2.4 Tillægsforsikring

Hvis kunden ønsker andet, end den forsikring som transportøren tilbyder og mere end den basisforsikring Pakke.dk tilbyder, så kan kunden tegne en tillægsforsikring. Se nærmere i kapitel 15.

 

2.5 Hastebehandling og prioriteret forsikringshåndtering


2.5.1 Ved tilkøb af prioriteret forsikringshåndtering søger Pakke.dk aktivt at afklare ansvar for eventuelle skader med prioritet over andre sagsbehandlinger. Tilkøb af hasteerstatning bevirker, at eventuel erstatning for skade eller tab vil, når det er muligt at afklare, blive udbetalt direkte til kunden, før de ofte tidskrævende administrative procedurer og transaktioner er gennemført. Når transportøren er færdig med den fulde sagsbehandling, vurdering og eventuel udbetaling af erstatning, vil denne erstatning tilfalde Pakke.dk. Er der mindre erstatning fra transportøren, vil det udbetalte beløb blive krævet tilbagebetalt.

 

2.5.2 Hvis det viser sig, at kunden ikke har overholdt de almindelige krav til forsendelsen og vilkår for ansvar, eller hvis den erstattede forsendelse dukker op efter udbetalt erstatning, kan det fulde erstatningsbeløb blive krævet tilbagebetalt.


2.5.3 Hasteerstatning gælder udelukkende for pakker på en værdi af op til 500,-
 

2.5.4 Almindelige vilkår for ansvar og erstatning er stadig gældende, og kunden er ansvarlig for at efterleve de krav, som transportøren stiller til eksempelvis emballering, korrekte oplysninger osv. for at være berettiget til erstatning.
 

2.5.5 Det er altid transportørens egen forsikring og vilkår for erstatning, der er de gældende, og som blot bliver udbetalt på forskud af Pakke.dk.

 


2.6 Overvågningsservice

 

Formål

 

2.6.1 Overvågningsservice er en ekstraordinær monitorering af underleverandørens transport og administrative behandling af kundens forsendelse, med henblik på at

- forøge kundens muligheder for at udvise rettidig omhu

- kunne reagere så tidligt som muligt ved eventuelle problemer

- minimere den samlede forsinkelse når en forsendelse kræver en handling

- øge succesraten ved erstatning af beskadigede forsendelser

- øge succesraten ved eftersøgning af bortkomne forsendelser

- øge sandsynligheden for at kundens tolddokumenter er korrekt udfyldt

- øge den samlede succesrate ved toldbehandlinger

 

Indhold

 

2.6.2 Overvågning af eksempelvis de track & trace oplysninger, som er tilgængelige via den valgte fragtleverandør, herunder både offentligt tilgængelige informationer samt de informationer som valgte leverandør eventuelt måtte stille til rådighed for Pakke.dks systemer. Frekvensen af forespørgsler og overvågning af transportørens data afhænger af den valgte servicepakke og eventuelle begrænsninger i transportørernes forskellige systemer.

 

 

2.6.3 Informering af kunden om eventuelle situationer, der kræver, at kunden tager ansvar og handler rettidigt for at overholde gældende handelsbetingelser, vilkår og toldregler i de pågældende lande. Når Pakke.dk bliver bekendt med en uregelmæssighed, vil kunden blive orienteret med opfordring om at sikre, at alt er korrekt og rette eventuelle fejl. Pakke.dk kan ofte kun bidrage med oplysninger, anvisninger og vejledning, og det er kundens ansvar at efterleve de krav og vilkår, som transportøren og enhver anden part i fragten stiller. Overvågningsservice er essentielt en udpræget opmærksomhed på kundens forsendelser.

 

 

Ansvarsbegrænsning.

 

2.6.4 Overvågningsservice er ikke en overtagelse af kundens ansvar. Det er udelukkende en service, der søger at skabe større succesrate og færre fejl og tab ved at oplyse kunden om dennes ansvar ved eventuelle situationer, der kræver handling i forbindelse med eventuelle tolddokumenter og under transporten. Det er en service, der giver kunder et bedre grundlag for at kunne udvise rettidig omhu i størst muligt omfang trods eventuel begrænset erfaring med fragt.

 

2.6.5 Pakke.dk tilbyder ikke shippingydelser og er ikke ajour med toldreglerne i verdens 251 lande og territorier. Det påhviler derfor udelukkende kunden at sikre sig, eksempelvis gennem kontakt til diverse ambassader og toldmyndigheder, at alle toldregler er overholdt. Pakke.dks service er ikke en helgardering, som prisen også afspejler, og er begrænset til at oplyse kunden om de udfordringer som Pakke.dk erkender eller formoder kan opstå, baseret på den erfaring og viden Pakke.dk har til rådighed. Når en potentiel udfordring er erkendt, notificeres kunden og Pakke.dk søger at afklare i muligt omfang, hvad den aktuelle status er og, hvilke handlinger der eventuelt måttet være krævet, forud for dialog med kunden. Såfremt handling er krævet, er dette stadig ubetinget kundens ansvar, da eksmepelvis efterlevelse af toldregler kan kræve behov for akut kommunikation med modtager eller lignende krav, som Pakke.dk ikke har fysisk mulighed for at indfri.

 

2.6.6 Pakke.dk oplyser kunden om eventuelle krav om handling og i muligt omfang om disses tidsfrister, og er ikke ansvarlig for hverken handlingen i sig selv eller for overholdelsen af tidsfrister. Det er kundens eget ansvar at følge op på eventuelle tidsfrister, og sikre at disse bliver overholdt. Pakke.dk videregiver disse oplysninger i det omfang Pakke.dk er blevet oplyst om dem af transportøren, men Pakke.dk er ikke ansvarlig for at undersøge tidsfrister eller lignende i transportørens vilkår eller toldmyndighedernes regler.

 

2.6.7 Pakke.dk kan ikke gøres ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, skader, erstatningskrav eller følger af manglende handling inden eventuelle tidsfristers udløb, hverken på kundens eller nogle aktører eller myndigheders vegne, med mindre andet følger direkte af dansk lov. Dette ansvar påhviler alene kunden. Pakke.dk er tilsvarende ikke ansvarlig for fejl i transportør og/eller leverandørers forskellige systemer,mailservices, udstyr osv. men er alene ansvarlig for egne handlinger, med mindre andet følger direkte af dansk lov.

 


 

3. ORDREBEKRÆFTELSE / FAKTURA 

3.1 Når der er bestilt og betalt, sendes der faktura samt adressemærkat til kunden via e-mail. Desuden sendes nærværende handelsbetingelser, samt handelsbetingelser for den anvendte underleverandør, jf. forbrugeraftaleloven. 

3.2 NB: VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DISSE BETINGELSER ER AFGØRENDE FOR KRAV TIL KUNDENS EMBALLERING OG KLARGØRING AF FORSENDELSEN, UNDERLEVERANDØRENS HÅNDTERING, LEVERING SAMT EVENTUEL ERSTATNING O. LIGN. 

3.3 Hvis kunden har fakturaordning og betaler via faktura, fremsendes adressemærkat på e-mail og faktura fremsendes på et senere tidspunkt. 

3.4 Når betalingen er foretaget af kunden, reserveres beløbet på det anvendte betalingskort. Når adressemærkatet fremsendes, hæves pengene på betalingskortet, idet adressemærkatet fungerer som en tilgodeseddel på forsendelsen. Ved palletransport hæves pengene på kortet ved indgåelse af aftalen, da fremsendelsen af en fragtmand er en omkostningsdel af den bestilte ydelse. NB. Vær opmærksom på at brug af fortrydelsesretten inden afhentning, medfører et gebyr for forgæves vognmandskørsel for afhentning. 

 

3.5 Fakturaordning

3.5.1
 Det er muligt for erhvervskunder, at betale via faktura. Aftalen skal bekræftes af Pakke.dk, og forudsætter et gyldigt CVR-nummer og en positiv kreditgodkendelse.

3.5.1.1 Betaling via EAN
Offentlige myndigheder og institutioner samt erhvervskunder med EAN nummer, kan frit anvende Pakke.dk. Når kunder handler via EAN er det afgørende, at alle bestillinger indeholder enhver oplysning som er nødvendig for at udbetaling til Pakke.dk kan finde sted. Manglende oplysninger kan resultere i et omfattende arbejde for Pakke.dk med opsporing af den pågældende medarbejder, tilladelser og numre m.m. hvorfor det medfører et gebyr på 650,- DKK.

 

3.5.2 Kunder med fakturaordning kan handle fragt for det beløb de er kreditgodkendt til, og Pakke.dk forbeholder sig retten til at lukke for fakturakøb, når maksimum er nået, eller såfremt Pakke.dk bliver bekendt med faktorer, der påvirker den aktuelle risikovurdering. I sådanne tilfælde kan kunden som udgangspunkt fortsat handle via kreditkort. 

3.5.3 Hvis kunden ønsker større kredit, kan kunden aftale indbetaling af depositum. I så fald vil det indbetalte beløb ganges med en faktor, som Pakke.dk fastsætter, og forhøje kreditten med det udregnede beløb. Det indbetalte depositum forrentes ikke, og kunden kan til enhver tid få depositum sat til udbetaling, såfremt den oprindelige kredit ikke er overskredet. 

3.5.4 Medmindre andet særskilt er aftalt skriftligt med Pakke.dk, vil alle fakturakunder modtage en samlet faktura over alle ordrer, der er bestilt i løbet af ugen med forfald 7 dage efter fakturadato, såfremt anden betalingsfrist ikke er skriftligt aftalt. Pakke.dk sender kun fakturaer for de uger, hvor kunden har afgivet ordrer. Ugentlig fakturering er valgte frekvens uanset erhvervskundens størrelse for at sikre, at det er muligt at betale udestående fakturaer, også før de er til forfald, såfremt kreditten er maksimalt udnyttet. 

3.5.5 Den faktura der sendes ved kreditkortbetaling er gratis. For de ugentlige fakturaer der sendes til kunder på fakturaordning opkræves et gebyr på DKK 19,- (23,75) pr uge til dækning af de administrative udgifter. 

3.5.6 Fakturaer sendes på den mail der er oplyst under feltet “Faktura E-mail”, og det er alene kunden der har ansvaret for at læse og reagere på fremsendte mails samt sikre, at det er den korrekte mailadresse, der er blevet oplyst. 

3.5.7 Pakke.dk forbeholder sig retten til at med øjeblikkelig virkning at ophæve enhver aftale om fakturaordning, kredit og depositum, såfremt Pakke.dk finder det nødvendigt. 

 

4. ANNULLERING/FORTRYDELSESRET 

4.1 Som udgangspunkt er Pakke.dk’s ydelser undtaget fortrydelsesret. Fortrydes et køb/bestilling kan denne annulleres mod henvendelse til Pakke.dk enten skriftlig via e-mail eller telefonisk. Hvis der rettes henvendelse via e- mail, skal denne mærkes med overskriften ”Afbestilling”, og sendes til support@pakke.dk, med tilhørende ordrenummer, bestillingsdato, navn og telefonnummer. 

4.2 Annullering/afbestilling kan som regel foretages indtil 2 timer før det aftalte afhentningstidspunkt. 

4.3 Pengene tilbageføres til bankkonto i løbet af 1-3 dage bankdage til private kunder og virksomheder, som ikke har fakturaordning. Dette kan dog varierer afhængigt af det for købet brugte kreditkort. 

4.4 Når først forsendelsen er afhentet eller indleveret, bortfalder fortrydelsesretten. 

 

5. AFHENTNING AF PAKKE 

5.1 Når en ydelses med afhentning er valgt, er det kundens ansvar at sikre, at forsendelsen er forsvarligt emballeret og klar til afhentning. For yderligere betingelser og vilkår vedrørende afhentning, henvises til valgte leverandørs handelsbetingelser for den valgte ydelse, som er vedhæftet ordrebekræftelsen. 

5.2 NB: MANGLENDE EFTERLEVELSE AF KRAVENE I DE VALGTE LEVERANDØRERS BETINGELSER, KAN MEDFØRE VÆSENTLIGE UDGIFTER OG/ELLER TAB AF FORSENDELSEN SAMT FRAFALD AF ERSTATNINGSPLIGT FRA PAKKE.DK OG UNDERLEVERANDØRENS SIDE. 

6. INDLEVERING AF PAKKE 

 

6.1 Når en ydelse med indlevering er valgt, er det kundens ansvar at sikre, at forsendelsen er forsvarligt emballeret, og bliver indleveret i rette tid i overensstemmelse med den afgivne ordre. For betingelser og vilkår vedrørende indleveringsstedet, henvises til valgte leverandørs handelsbetingelser for den valgte ydelse, som er vedhæftet ordrebekræftelsen. 

6.2 NB: MANGLENDE EFTERLEVELSE AF KRAVENE I DE VALGTE LEVERANDØRERS BETINGELSER, KAN MEDFØRE VÆSENTLIGE UDGIFTER OG/ELLER TAB AF FORSENDELSEN SAMT FRAFALD AF ERSTATNINGSPLIGT FRA PAKKE.DK OG UNDERLEVERANDØRENS SIDE. 

 

7. LEVERING 

7.1 NB: VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT DEN TRANSPORTTID DER ER ANGIVET I PRISBEREGNEREN ER VEJLEDENDE, OG EVENTUELLE GARANTIER ELLER KOMPENSATION FOR SENERE LEVERING END ANGIVET AFHÆNGER AF DEN VALGTE UNDERLEVERANDØRS HANDELSBETINGELSER. 

7.2 For betingelser og vilkår vedrørende levering, henvises til valgte leverandørs handelsbetingelser for den valgte ydelse, som er vedhæftet ordrebekræftelsen. 

7.3 NB: MANGLENDE EFTERLEVELSE AF KRAVENE I DE VALGTE LEVERANDØRERS BETINGELSER, KAN MEDFØRE VÆSENTLIGE UDGIFTER OG/ELLER TAB AF FORSENDELSEN SAMT FRAFALD AF ERSTATNINGSPLIGT FRA PAKKE.DK OG UNDERLEVERANDØRENS SIDE. 

 

8. FORSINKELSE 

8.1 Der kan i enkelte tilfælde forekomme længere leveringstid i forbindelse med, at pakkerne toldbehandles. Tolderne kan altid tage en pakke ud til kontrol eller sætte forsendelsen på "pause", indtil oplysningerne de har brug for, er til stede. Dette vil desværre nogle gange give lidt længere leveringstid end oplyst. Ved enhver indgriben fra offentlige myndigheders side, som ikke skyldes handlinger fra Pakke.dk eller underleverandører, bortfalder alle leveringsfrister og eventuelle tilhørende garantier og deres respektive muligheder for erstatning. 

8.2 Der kan læses mere vedr. erstatning ved forsinkelse under afsnittet Ansvarsbegrænsning. 

 

9. PAKKENS STØRRELSE OG VÆGT 

9.1 Ved bestilling af forsendelse, vil kunden kun blive tilbudt ydelser fra leverandører, som er i stand til at varetage en forsendelsen med de oplyste data for mål og vægt. Hvis den fysiske forsendelse afviger fra de oplyste mål, kan det medføre afvisning af forsendelse eller efterfakturering, jf. prisafsnittet. De tilbudte størrelser er ikke alene afhængig af underleverandørens generelt tilbudte ydelser og muligheder, men også af den specifikke handelsaftale, der er indgået mellem Pakke.dk og den specifikke underleverandør, hvorfor der kan være leverandører som ikke vil blive tilbudt i prisberegneren, trods deres kapacitet ved direkte handel. 

9.2 Ved overskridelse af den enkelte leverandørs krav til maksimal størrelse og/eller vægt bortfalder enhver garanti for leveringstid, og Pakke.dk og fragtleverandører forbeholder sig retten til helt eller delvist at afvise forsendelser eller pålægge gebyrer for de omkostninger, som forsendelsen måtte medføre. 

 

10. PAKKENS INDHOLD 

10.1 NB: VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT KUN INDHOLD MED KORREKT VÆRDIANGIVELSE ER AT BETRAGTE SOM LOVLIGE FORSENDELSER. I TILFÆLDE AF TVIVL VED EVENTUEL ERSTATNINGSSAG VÆRDIANSÆTTES GENSTANDE TIL DEN DOKUMENTEREDE KOSTPRIS. BRUGTE GENSTANDE VÆRDIANSÆTTES TIL DEN LAVESTE AF DE TO FØLGENDE BELØB: 

- DEN DOKUMENTEREDE KOSTPRIS
- DEN AKTUELLE OMSÆTNINGSVÆRDI
INDHOLD MED PÅVISELIGT FALSK VÆRDIANGIVELSE KATEGORISERES SOM FORBUDTE VARER, HVORVED PAKKE.DKS ERSTATNINGSANSVAR BORTFALDER.
 

10.2 VÆRDIFORSENDELSE 

10.2.1 Forsendelser med f.eks. smykker, ure, kunstværker, antikviteter, ædelstene, frimærker, unikke genstande, guld eller sølv må ikke overstige en værdi eller deklareret værdi pr. forsendelse på mere end 5000,- DKK eller tilsvarende i lokal valuta, med mindre særskilt aftale herom er indgået med Pakke.dk. 

10.2.2 NB: VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT FORSENDELSER DER OVERSTIGER EN VÆRDI PÅ 5000,- DKK UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL MEDFØRE ERSTATNING HVERKEN FRA PAKKE.DK ELLER UNDERLEVERANDØRER, HVIS DER IKKE SPECIFIKT ER TEGNET EN TILLÆGSFORSIKRING PÅ PAKKENS VÆRDI. DER KAN DESUDEN IKKE GØRES KRAV PÅ BELØB DER OVERSTIGER DET BELØB DER ER FORSIKRET, OG/ELLER ER OPLYST PÅ 

EVENTUELLE TOLDDOKUMENTER JF. STK 10.1.3, MEDMINDRE ANDET FØLGER DIREKTE AF DANSK LOV. 

10.2.3 I TILFÆLDE AF UOVERNESSTEMMELSE MELLEM EVENTUELT OPLYST TOLDVÆRDI OG VÆRDI ANGIVET I TILLÆGSFORSIKRINGEN, VIL DET MINDSTE BELØB AF DE TO VÆRE DET AFGØRENDE FOR ERSTATNINGENS STØRRELSE, OG I ØVRIGT EFTER GÆLDENDE REGLER FOR HVAD DER KAN FORSIKRES. 

10.2.3.1 VIGTIGT NB: VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT AFSNIT 1.10 OGSÅ ER GÆLDENDE FOR UNDERLEVERANDØREN GLS, MED UNDTAGELSE AF BETINGELSERNE FOR ERSTATNINGSANSVAR OG FORSIKRING HVOR DET I STEDET ER “NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER” (NSAB 2015) DER ER GÆLDENDE. 

10.2.3.2 VIGTIGT: NÅR DER HENVISES TIL “NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER” (NSAB 2015) I FORBINDELSE MED ERSTATNING OG FORSIKRING, HAR DET BLANDT ANDET DEN ØKONOMISKE KONSEKVENS, AT DER MAKSIMALT VIL KUNNE DÆKKES ET BELØB PÅ OP TIL 8,33 SDR PER KILO, HVILKET I DANSKE KRONER PER 01.07.19 UDGJORDE CA 70,- DANSKE KRONER PER KILO. 

10.3 FORBUDTE VARER OG FARLIGT GODS
NB: VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DET ER KUNDENS ANSVAR AT SIKRE, AT DER IKKE SENDES FORBUDTE GENSTANDE. PAKKE.DK PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR KONTROL FORUD FOR AFSENDELSE. SENDES DER FORBUDTE VARER, BORTFALDER PAKKE.DKS ERSTATNINGSANSVAR, OG ENHVER UDGIFTER SOM FØLGE AF FORSENDELSE AF FORBUDTE VARER, INKLUSIVE FØLGESKADER OG ERSTATNINGSKRAV FRA TREDIEPART, PÅHVILER ALENE KUNDEN. AFSENDELSE AF FORBUDTE VARER KAN I VÆRSTE FALD MEDFØRE STRAFANSVAR.
 

10.4 Forbudte varer som det IKKE er tilladt at sende med Pakke.dk: 

10.4.1 Alkoholiske drikke

10.4.2 Dyreskind (fra vilde dyr)

10.4.3 Maling 

10.4.4 Let omsættelige varer med værdi der overstiger 5000,- DKK er forbudte, med mindre særskilt aftale er indgået med Pakke.dk. Let omsættelige varer kan f.eks. være kunstværker, antikviteter, ædelstene, valuta, guld, sølv, smykker, ure og lignende. 

10.4.5 Varer der er uerstattelige, herunder sjældne varer, varer der ikke længere produceres, samlerobjekter og lignende. 

10.4.6 Farligt gods jf. ADR-konventionen. Det drejer sig generelt om genstande, som kan være farlige, hvis de ikke håndteres og transporteres efter bestemte forskrifter. Eksempler kan være beholdere under tryk, herunder også deodoranter med drivmiddel, eksplosive stoffer, giftstoffer og lignende. Fyldestgørende liste kan evt. findes på rigspolitiets hjemmeside. 

10.4.7 Skydevåben

10.4.8 Pelse

10.4.9 Elfenben og produkter fremstillet af elfenben 

10.4.10 Levende dyr 

10.4.11 Penge og omsættelige papirer (f.eks. checks, veksler, obligationer, bankbøger, forudbetalte kreditkort, aktiebreve eller andre værdipapirer) 

10.4.12 Fordærvelige varer

10.4.13 Personlige effekter (bortset fra til USA) 

10.4.14 Planter

10.4.15 Pornografisk materiale

10.4.16 Frø

10.4.17 Tobak og tobaksprodukter 

10.4.18 Varer der i sin udformning ligner eller kan forveksles med farligt gods eller ulovlige varer. Eksempler kan være spøg og skæmt produkter, pranks og lignende, der i sin udformning kan opfattes som farlige. I tilfælde af behov for denne type forsendelser, påhviler det kunden at træffes særskilt skriftlig aftale med Pakke.dk, før bestillingen af forsendelse betragtes som lovlig. 

Se note i kapitel 22 for udvidet liste. 


11. EMBALLERING – INDPAKNING 

11.1 Kunden er ansvarlig for tilstrækkelig og forsvarlig emballering samt mærkning med et fyldestgørende adressemærkat pr. pakke (se afsnittet Adressemærkat). 

11.2 Pakke.dk laver ikke kontrol af emballage og erstatter ikke transportskader, hvis det vurderes, at emballeringen ikke var tilstrækkelig og forsvarlig. 

11.3 Pakker skal være emballeret, med både indvendig og udvendig emballage, så de uden at lide skade, kan behandles i indtil flere pakkesorteringsanlæg. 

11.3.1 For at automatiseret sortering er mulig, skal alle forsendelser emballeres, så de er er stabelbare. Forsendelser der er pakket ind i pap, men ikke er kasseformede, kan medføre udgifter og påføre forsendelsen forsinkelser i automatiserede sorteringsanlæg. Vær her opmærksom på den valgte leverandørs specifikke krav og handelsbetingelser. 

11.4 Den ydre emballage skal være kraftig og beregnet til eller som minimum kvalitetsmæssigt egnet til global pakketransport. Materialet på yderste lag skal være PAP, medmindre andet er skriftligt aftalt med Pakke.dk forud for afsendelse. 

11.5 Den indre emballage skal være tætsiddende, stødabsorberende materiale og skal være tilpasset indholdet. 

11.6 Alle hulrum i alle retninger skal fyldes med et velegnet materiale til at beskytte indholdet, også i tilfældet af forsendelsen vendes på hovedet eller siden under transport. 

11.7 Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og siderne på emballagen. 

11.8 For yderligere beskrivelse af den pågældende leverandørs krav til emballering, henvises til den valgte leverandørs handelsbetingelser, som er vedhæftet ordrebekræftelsen. 

11.9 NB: VÆR SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ AT MANGLENDE EFTERLEVELSE AF KRAV TIL EMBALLAGE KAN MEDFØRE UDGIFTER OG FRAFALD AF ERSTATNINGSKRAV. 

11.10 VED TRANSPORTSKADE ER FØLGENDE HVERKEN DÆKKET AF BASISFORSIKRING ELLER TILLÆGSFORSIKRING, MEN ER DOG STADIG DÆKKET VED BORTKOMST: 

11.10.1 Porcelæn og glas og keramik.

11.10.2 Elektronik (gælder alle elartikler)

11.10.3 Teknisk udstyr, herunder fladskærme, computer-, it-, laserudstyr 

11.10.4 Yderligere information omkring erstatning og forsikring ved transportskade og bortkomst uddybes i afsnittet Forsikring / Ansvarsbegrænsning 

12. ADRESSEMÆRKAT 

12.1 Det er kundens pligt at tilsikre, at der sidder et adressemærkat på hver enkelt pakke eller palle i forsendelsen. 

12.2 Adressemærkatet, der skal anvendes, sendes fra Pakke.dk til den e-mailadresse kunden har oplyst. 

12.3 Det er kundens ansvar at videresende adressemærkat til afsender såfremt afsender og kunde ikke er
en og samme. 

12.4 NB: Det er ikke tilladt at ændre på det fremsendte adressemærkat, da informationer aflæses på stregkoden. Hvis adressemærkatet ændres eller er beskadiget/ufuldstændig ved afhentning, bortfalder Pakke.dk og underleverandørs ansvar for forsendelsens sikkerhed, uden mulighed for erstatningskrav fra kundens side, såfremt pakken bliver beskadiget eller bortkommer. Eventuelle merudgifter i forbindelse med pakkens håndtering, påhviler alene kunden. 

13. TOLD 

13.1 Det er lovpligtigt at fortolde varer og ydelser, der importeres/eksporteres, og den valgte fragtleverandør eller lokale broker, der gennemfører toldbehandlingen, er berettiget til at opkræve betaling for fortoldningen samt for eventuelle relaterede udgifter herunder men ikke begrænset til, gebyrer for håndtering, opbevaring, returnering og eventuel destruktion af forsendelsen.


 

13.1.1 Erhvervsstyrelsen kræver, at enhver virksomhed der importer varer skal importregistreres. Det er kundens ansvar at blive importregistreret forud for bestilling af importforsendelser, og manglende importregistrering kan medføre gebyrer og forsinkelser i hvilket tilfælde Pakke.dks forpligtelser og økonomiske ansvar reduceres eller bortfalder.

Hverken juridisk eller praktisk part

13.2 Pakke.dk er ikke juridisk part og deltager på ingen måde i fortoldningsprocessen og har derfor hverken ansvar eller beføjelser i forhold til selve fortoldningsprocessen. Derfor kan Pakke.dk ikke ændre i en foretaget fortoldning eller relaterede udgifter i nogen form, men kan udelukkende tilbyde at bistå i kommunikationen mellem parterne. 


Told mm. er 100% et kundeanliggende, Pakke.dk kan kun bistå

13.3 Da Pakke.dk ikke part i fortoldning, bærer Pakke.dk følgeligt intet økonomisk ansvar for toldbehandlingen eller toldrelaterede udgifter, og kan udelukkende videreformidle mellem parterne. Tilsvarende bærer Pakke.dk intet ansvar for toldmæssigt administrative forpligtelser, men leverer udelukkende service til at bistå kunden og parter i toldforsendelsen, i deres efterlevelse af myndighedernes administrative krav.

Kunden har større ansvar end modtager.

13.4 Told- og momsudgifter vil som udgangspunkt opkræves af modtager. Såfremt modtager nægter modtagelsen og/eller nægter at betale, påhviler det afsender at dække udgifter i forbindelse med toldhåndteringen, herunder men ikke begrænset til, gebyrer for håndtering, opbevaring, returnering og eventuel destruktion af forsendelsen. Dette er et globalt juridisk vilkår, som afsender påtager sig ved bestilling af forsendelsen. På den måde, kan en modtager ikke uvidende påføres en udgift.


 

13.5 Tilsvarende er det kundens fulde ansvar at sikre, at eventuelle andre krav, som eksempelvis tilladelser, registreringer og lignende er rettidigt og korrekt udarbejdet.


 

13.6 For beregning/specificering af told og andre eventuelle administrative krav henviser Pakke.dk til afsender- og modtagerlandets toldmyndigheder.

14. TOLDDOKUMENT 

14.1 Ved forsendelser udenfor EU skal der udfyldes et tolddokument (som også ofte benævnes proforma faktura/ handelsfaktura eller lignende), som skal printes og påsættes en af pakkerne i forsendelsen. Yderligere 2 kopier skal printes og gives til chaufføren. 

14.2 I TILFÆLDE AF FEJL ELLER MANGLER VED UDFYLDELSE, PRINT, PÅSÆTNING OG UDLEVERING AF TOLDDOKUMENTET FRA KUNDENS SIDE, BORTFALDER PAKKE.DKS FORPLIGTELSER, OG EVENTUELLE UDGIFTER ER ALENE KUNDENS ANSVAR. 

14.3 NB: VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT FORSENDELSER DER OVERSTIGER EN VÆRDI PÅ 5000,- DKK UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL MEDFØRE ERSTATNING HVERKEN FRA PAKKE.DK ELLER UNDERLEVERANDØRER, HVIS DER IKKE SPECIFIKT ER TEGNET EN TILLÆGSFORSIKRING PÅ PAKKENS VÆRDI. DER KAN DESUDEN IKKE 

GØRES KRAV PÅ BELØB DER OVERSTIGER DET BELØB DER ER FORSIKRET, OG/ELLER ER OPLYST PÅ EVENTUELLE TOLDDOKUMENTER JF. STK 10.1.3, MEDMINDRE ANDET FØLGER DIREKTE AF DANSK LOV. 

14.4 I TILFÆLDE AF UOVERNESSTEMMELSE MELLEM EVENTUELT OPLYST TOLDVÆRDI OG VÆRDI
ANGIVET I TILLÆGSFORSIKRINGEN, VIL DET MINDSTE BELØB AF DE TO VÆRE DET AFGØRENDE FOR ERSTATNINGENS STØRRELSE, OG I ØVRIGT EFTER GÆLDENDE REGLER FOR HVAD DER KAN FORSIKRES. 

14.5 NB: VÆR OPMÆRKSOM AT KUN INDHOLD MED KORREKT VÆRDIANGIVELSE ER AT BETRAGTE SOM LOVLIGE FORSENDELSER. I TILFÆLDE AF TVIVL VED EVENTUEL ERSTATNINGSSAG VÆRDIANSÆTTES GENSTANDE TIL DEN DOKUMENTEREDE KOSTPRIS. BRUGTE GENSTANDE VÆRDIANSÆTTES TIL DEN LAVESTE AF DE TO FØLGENDE BELØB: 

- DEN DOKUMENTEREDE KOSTPRIS
- DEN AKTUELLE OMSÆTNINGSVÆRDI
INDHOLD MED PÅVISELIGT FALSK VÆRDIANGIVELSE KATEGORISERES SOM FORBUDTE VARER, HVORVED PAKKE.DKS ERSTATNINGSANSVAR BORTFALDER. SE EVT. KAP 10.
 


15. FORSIKRING 

15.1 Forsendelsen er som udgangspunkt dækket for tab gennem den valgte leverandørs forsikring, jf den pågældende underleverandørs handelsbetingelser. I tilfælde af, at den valgte leverandør ikke tilbyder en dækning, vil Pakke.dks standardforsikring, træde i kraft, og sikre kunden en dækning på op til DKK 500,- inklusive moms. Såfremt den enkelte underleverandør tilbyder en standardforsikring, er det denne forsikring der dækker hele kundens udgift. 

15.2 NB: VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT FORSENDELSER DER OVERSTIGER EN VÆRDI PÅ 5000,- DKK UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL MEDFØRE ERSTATNING HVERKEN FRA PAKKE.DK ELLER UNDERLEVERANDØRER, HVIS DER IKKE SPECIFIKT ER TEGNET EN TILLÆGSFORSIKRING PÅ PAKKENS VÆRDI. DER KAN DESUDEN IKKE GØRES KRAV PÅ BELØB DER OVERSTIGER DET BELØB DER ER FORSIKRET, OG/ELLER ER OPLYST PÅ EVENTUELLE TOLDDOKUMENTER JF. STK 10.1.3, MEDMINDRE ANDET FØLGER DIREKTE AF DANSK LOV. 

15.3 I TILFÆLDE AF UOVERNESSTEMMELSE MELLEM EVENTUELT OPLYST TOLDVÆRDI OG VÆRDI ANGIVET I TILLÆGSFORSIKRINGEN, VIL DET MINDSTE BELØB AF DE TO VÆRE DET AFGØRENDE FOR ERSTATNINGENS STØRRELSE, OG I ØVRIGT EFTER GÆLDENDE REGLER FOR HVAD DER KAN FORSIKRES. 

15.4 I NB: VÆR OPMÆRKSOM AT KUN INDHOLD MED KORREKT VÆRDIANGIVELSE
ER AT BETRAGTE SOM LOVLIGE FORSENDELSER. I TILFÆLDE AF TVIVL VED
EVENTUEL ERSTATNINGSSAG VÆRDIANSÆTTES GENSTANDE TIL DEN DOKUMENTEREDE KOSTPRIS. BRUGTE GENSTANDE VÆRDIANSÆTTES TIL DEN LAVESTE AF DE TO FØLGENDE BELØB: 

- DEN DOKUMENTEREDE KOSTPRIS
- DEN AKTUELLE OMSÆTNINGSVÆRDI
INDHOLD MED PÅVISELIGT FALSK VÆRDIANGIVELSE KATEGORISERES SOM FORBUDTE VARER, HVORVED PAKKE.DKS ERSTATNINGSANSVAR BORTFALDER. SE EVT. KAP 10. 

15.5 Tegnes der ikke en tillægsforsikring, vil der ikke kunne gøres krav på erstatning over for Pakke.dk på beløb, der overstiger basisdækningen på de 500,- 

15.6 Enhver dækning som kunden ønsker, der overstiger Pakke.dks basisforsikring eller den valgte underleverandørs forsikring vil kun være mulig, hvis der tegnes en tillægsforsikring. 

15.7 En tillægsforsikring vil dække ved bortkomst eller beskadigelser på gods, som ikke kan kategoriseres som forbudt eller farligt gods. Dog ikke transportskader på genstande omfattet af afsnittet ”Emballage og indpakning”. 

15.8 NB: SENDER KUNDEN FORBUDT ELLER FARLIGT GODS, VIL DETTE DESUDEN KUNNE MEDFØRE ERSTATNINGSKRAV OG KUNDEN VIL VÆRE UNDER STRAFANSVAR, SÅFREMT DET SENDTE PÅFØRER MATERIEL ELLER PERSONELSKADE JF. KAP 10. 

15.9 Dækningsstørrelsen er angivet under følgende afsnit om Ansvarsbegrænsning. 

15.10 VIGTIGT NB: VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT AFSNIT 1.10 OGSÅ ER GÆLDENDE FOR UNDERLEVERANDØREN GLS, MED UNDTAGELSE AF BETINGELSERNE FOR ERSTATNINGSANSVAR OG FORSIKRING HVOR DET I STEDET ER “NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER” (NSAB 2015) DER ER GÆLDENDE. 

15.11 VIGTIGT: NÅR DER HENVISES TIL “NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER” (NSAB 2015) I FORBINDELSE MED ERSTATNING OG FORSIKRING, HAR DET BLANDT ANDET DEN ØKONOMISKE KONSEKVENS, AT DER MAKSIMALT VIL KUNNE DÆKKES ET BELØB PÅ OP TIL 8,33 SDR PER KILO, HVILKET I DANSKE KRONER PER 01.07.19 UDGJORDE CA 70,- DANSKE KRONER PER KILO. 


 

16. ANSVARSBEGRÆNSNING 

16.1 Pakke.dk har ansvaret for at prisberegneren på hjemmesiden er retvisende og for leveringen af et pakkelabel, der ved udskrivning er funktionelt og stemmer overens med den tilbudte og bestilte fragt. Derudover tilbyder Pakke.dk forskellige former for kundeservice, som vejledning i god fragtpraksis, tillæg til leverandørernes produkt såsom forbedret forsikring af forsendelsens indhold og lignende, samt dele af kommunikation med leverandørerne mm. Med henblik på at hjælpe kunden.


 

16.1.1 Såfremt kunden ikke overholder nærværende handelsbetingelser bortfalder Pakke.dks erstatningsansvar i tilfælde af skade eller tab. 

16.2 Uden tegning af tillægsforsikring, kan der under ingen omstændigheder rettes erstatningskrav mod Pakke.dk, for beløb der overstiger basisforsikringens dækning på 500,00 DKK. 

16.3 NB: VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT FORSENDELSER DER OVERSTIGER EN VÆRDI PÅ 5000,- DKK UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL MEDFØRE ERSTATNING HVERKEN FRA PAKKE.DK ELLER UNDERLEVERANDØRER, HVIS DER IKKE SPECIFIKT ER TEGNET EN TILLÆGSFORSIKRING PÅ PAKKENS VÆRDI. DER KAN DESUDEN IKKE GØRES KRAV PÅ BELØB DER OVERSTIGER DET BELØB DER ER FORSIKRET, 

OG/ELLER ER OPLYST PÅ EVENTUELLE TOLDDOKUMENTER JF. STK 10.1.3, MEDMINDRE ANDET FØLGER DIREKTE AF DANSK LOV. 

16.4 I TILFÆLDE AF UOVERNESSTEMMELSE MELLEM EVENTUELT OPLYST TOLDVÆRDI OG VÆRDI ANGIVET I TILLÆGSFORSIKRINGEN, VIL DET MINDSTE BELØB AF DE TO VÆRE DET AFGØRENDE FOR ERSTATNINGENS STØRRELSE, OG I ØVRIGT EFTER GÆLDENDE REGLER FOR HVAD DER KAN FORSIKRES 

16.5 NB: VÆR OPMÆRKSOM AT KUN INDHOLD MED KORREKT VÆRDIANGIVELSE
ER AT BETRAGTE SOM LOVLIGE FORSENDELSER. I TILFÆLDE AF TVIVL VED
EVENTUEL ERSTATNINGSSAG VÆRDIANSÆTTES GENSTANDE TIL DEN DOKUMENTEREDE KOSTPRIS. BRUGTE GENSTANDE VÆRDIANSÆTTES TIL DEN LAVESTE AF DE TO FØLGENDE BELØB: 

- DEN DOKUMENTEREDE KOSTPRIS
- DEN AKTUELLE OMSÆTNINGSVÆRDI
INDHOLD MED PÅVISELIGT FALSK VÆRDIANGIVELSE KATEGORISERES SOM FORBUDTE VARER, HVORVED PAKKE.DKS ERSTATNINGSANSVAR BORTFALDER. SE EVT. KAP 10 

16.6 Forsinkelser af levering medfører kun mulighed for erstatning, såfremt dette er skriftligt aftalt med Pakke.dk. Omtalte skriftlige aftale udgør grundlaget for de vilkår der medfører erstatning. Underleverandørers vilkår for erstatning ved forsinkelser er ikke gældende uden denne aftale mellem kunde og Pakke.dk. 

16.7 Pakke.dk kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste eller andre tab, end det i nærværende betingelser nævnte ansvar. Pakke.dk er tilsvarende ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af omstændigheder, der kan karakteriseres som arbejdsstandsning, force majeure, terrorhandlinger strejke, krig, naturkatastrofer, cyberangreb m.v. 

16.8 Forsinkelser forårsaget af toldmyndigheder

16.8.1 Pakke.dk er ikke ansvarlig for forsendelser, som strander hos lokale toldmyndigheder. 

Frigivelse fra lokal told er ene og alene kundens, afsenders og modtagers ansvar. 

16.8.2 Der kan ikke gøres krav på udbetaling af forsikring i forbindelse med forsendelser, som er i toldmyndigheders varetægt. 

16.8.3 Eventuelle udgifter i forbindelse med returforsendelse fra tolden, påhviler ene og alene kunden. Herunder både returomkostninger, told, omkostning for destruktion, opbevaring, eller lignende lokale håndteringsomkostninger. 


17. VÆRNETING 

17.1 Alle tvister om samarbejdsaftalen samt om disse generelle forretningsbetingelser skal afgøres efter dansk ret. Retten i Hjørring, DK skal være første instans for værneting. 


18. REKLAMATION 

18.1 Hvis du ikke er tilfreds med den udførte ydelse, kan du kontakte kundeservice via kontaktsiden på www.pakke.dk 

18.2 Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med
det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. 

18.3 REKLAMATION VED BORTKOMST 

18.3.1 Hvis der mangler en pakke eller kolli i din forsendelse ved modtagelse, bør modtager straks oplyse chaufføren hvis muligt. Kundens bør desuden inden 3 arbejdsdage efter modtagelse kontakte Pakke.dk, da en efterforskning kræver akut handling, og naturligt besværliggøres for hver dag der går. 

18.3.2 Hvis Pakke.dk ikke kontaktes inden 3 arbejdsdage efter faktisk eller forventet modtagelse, kan Pakke.dks erstatningsansvar frafalde. 

18.3.3 Hvis en hel forsendelse er bortkommet, skal kunden rette skriftlig henvendelse til Pakke.dk via kontaktformularen på https://www.pakke.dk/Kontakt_os#/ inden for 90 dage efter forventet modtagelse af varen. Hvis denne frist ikke overholdes, bortfalder Pakke.dks erstatningsansvar. 

18.4 REKLAMATION VED BESKADIGELSE 

18.4.1 Hvis dit pakkegods er beskadiget, skal du gøre følgende indenfor 3 arbejdsdage, for at have krav på evt. erstatning: 

18.4.1.1 Undersøg altid godsets ydre tilstand ved modtagelse. 

18.4.1.2 Dokumenter skaden ved at tage fotos.

18.4.1.3 Kontakte Pakke.dk via kontaktsiden på www.pakke.dk. 

18.4.1.4 Oplys ordrenummer og medsend billeddokumentation. 

18.4.2 Forsendelsen inklusive emballage skal opbevares, så det er muligt for Pakke.dk at besigtige skaderne personligt i op til 4 uger efter reklamationen er anmeldt, ellers frafaldes erstatningsansvaret. 

18.4.3 Modtager skal stille evt. beskadigede pakker klar til afhentning på leveringsadressen i originalemballage i op til 4 uger efter modtagelse, såfremt dette ønskes af Pakke.dk. Er dette ikke muligt, mister kunden og/eller modtager muligvis retten til erstatning. 

18.4.4 VIGTIGT NB: VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT AFSNIT 1.10 OGSÅ ER GÆLDENDE FOR UNDERLEVERANDØREN GLS, MED UNDTAGELSE AF BETINGELSERNE FOR ERSTATNINGSANSVAR OG FORSIKRING HVOR DET I STEDET ER “NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER” (NSAB 2015) DER ER GÆLDENDE. 

18.4.5 VIGTIGT: NÅR DER HENVISES TIL “NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER” (NSAB 2015) I FORBINDELSE MED ERSTATNING OG FORSIKRING, HAR DET BLANDT ANDET DEN ØKONOMISKE KONSEKVENS, AT DER MAKSIMALT VIL KUNNE DÆKKES ET BELØB PÅ OP TIL 8,33 SDR PER KILO, HVILKET I DANSKE KRONER PER 01.07.19 UDGJORDE CA 70,- DANSKE KRONER PER KILO. 

 

19. FORÆLDELSESFRISTER 

19.1 Alle krav mod Pakke.dk skal fremsættes skriftligt, så hurtigt som det med rimelighed er praktisk muligt. Ved skade eller manko/manglende pakker i en forsendelse, skal kunden eller modtager reklamere til Pakke.dk inden for 3 arbejdsdage efter levering, idet samtlige krav ellers kan bortfalde. 


20. KLAGEADGANG 

20.1 Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Pakke.dk via https:// www.pakke.dk/Kontakt_os#/. 

20.2 Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til: 

Center for Klageløsning Nævnenes Hus Toldboden 2
8800 Viborg www.naevneneneshus.dk

20.3 Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr 


21. PERSONDATAPOLITIK 

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger
21.1 For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: 

Navn
Adresse Telefonnummer E-mail- adresse 

21.2 Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere ydelsen for dig. 

21.3 Personoplysningerne registreres hos Pakke.dk ApS og opbevares i fem år, med henblik på efterlevelse af regnskabsloven, hvorefter oplysningerne slettes. 

21.4 Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. 

21.4.1 Når en ny erhvervskonto oprettes foretager systemet en kreditvurdering af CVR-nummeret. Denne kreditvurdering foretages automatiseret uden ansattes involvering, og sker med henblik på at kunne tilbyde kunderne en fakturaordning og for at sikre Pakke.dk mod svindel og dårlige betalere. 

21.4.2 Kreditvurderingen foretages af Risika og videregives ikke til andre i nogen form. Risikas persondatapolitik findes på https://risika.dk/da/privacy 

21.5 Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

21.6 Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Dog foregår alle betaling via krypterede og 

sikre forbindelser som forestås af NETS i samarbejde med ePay. 

21.7 Oplysninger afgivet til Pakke.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. 

21.8 Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, herunder fragtleverandører, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. 

21.9 Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

21.10 Anmeldelsessiden Trustpilot gives adgang til persondata alene med henblik på bekræftelse af kunderelationen med Pakke.dk. De oplysninger der gives til Trustpilot i denne forbindelse, videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand af Trustpilot. 

21.11 Som registreret hos Pakke.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Pakke.dk via kontaktsiden på www.pakke.dk. 

22. NOTER 

Forbudte varer: Alkoholiske drikkevarer, Artikler af ganske særlig værdi (f.eks. kunstværker, antikviteter, ædelstene, guld og sølv), Dyreskind (som ikke stammer fra opdræt/dyrehold), Elfenben og elfenbensprodukter, Farlige stoffer/materialer (ifølge IATA-og ADR-regulativer), Fordærvelige varer, Frø, Levende dyr, Pelse, Penge, omsættelige genstande og betalingskort med værdi, Planter, Pornografisk materiale, Smykker og ure (bortset fra bijouteri og bijouteri-ure), der overstiger USD 500 eller tilsvarende i lokal valuta pr. pakke1. Tobak og tobaksprodukter, Våben. Ligeledes er følgende forbudt: Varer under ATA Carnet og alle midlertidige eksporter og importer; varer under FCR, FCT og CAD (Cash Against Document); forsendelser med iboende fejl som ifølge deres natur vil have tendens til at tilsmudse, svække eller beskadige personer, gods eller udstyr; varer hvis fragt er forbudt ved lov i oprindelses-, transit- eller destinationslandet (f.eks. elfenben og elfenbensprodukter); varer, som pålægges punktafgifter (f.eks. spiritus), eller som kræver særlige faciliteter, sikkerhedsforholdsregler eller tilladelser. Under gældende lov kan visse varer kun transporteres under foreskrevne forhold, og visse varer må ikke transporteres med fly (f.eks. væsker i glasbeholdere).1 Bijouteri og bijouteri-ure: smykker og ure, for hvilke detailprisen er under USD 150 pr. genstand, og som ikke indeholder ædle metal(ler) og/eller sten. Almindelige varer, der potentielt kan være farligt gods Airbags (kan indeholde Air Bag-oppustere, Airbag elementer eller Sikkerhedsselespænder.), Udstyr til aircondition (Kan indeholde gas under tryk.) Reservedele til fly (Kan indeholde varer der kører på brændstof og som ikke kan blive helt rengjort og derfor må sendes reguleret.), Reservedele til biler (Kan inkludere karburatorer, brændstofledninger, benzintanke der måske indeholder brændstof.), Barometre (Kan indikere spor af kviksølv.), Batterier (Findes i mange varianter og typer. Flere batterityper er klassificerede som farlige materialer. Dette inkluderer bilbatterier, mange lithiumbatterier, etc. Beskyttelse mod kortslutninger er nødvendig, også for batterier der ikke hører ind under bestemmelser for farlige materialer. Åndedrætsapparater (Kan betyde oxygencylindre under tryk.) Tyresæd (Kan indikere tilstedeværelse af tøris eller flydende gas.) Campingudstyr (Kan indeholde mange forskellige farlige varer som for eksempel: ammunition, batterier, kogeplader, antændeligt gas, antændingsvæsker, antændelige væsker, varmeproducerende pakker, lightere, tændstikker (både dem, man kan tænde overalt og sikkerhedstændstikker), signalblus, STERNO brændstof til madlavning eller opvarmning -rammen i visse rygsække kan indeholde væsker). Motorsav og andre slags el- værktøj (Vil højst sandsynligt indeholder rester af brændstof.), Kemisk oxygen (Kan indikere tilstedeværelse af en iltmaskine.), Cigaretlighter (Også Lightere eller Genopfyldningsgas til lightere eller Fakler kan indeholde antændelig gas eller væske.) Computerudstyr (Kan indeholde uafbrydelige elforsyninger med batterier, magneter i højtalere og printerblæk). Værktøj til byggeri (Kan indikere tilstedeværelse af batterier, CO2 patroner og andre strømkilder, save eller generatorer, der kører på brændstof, radiatorer der alle kan indeholde brændstof, fakler med petroleum, maling, tørremiddel og fortyndelsesvæske). Kosmetikprodukter (Kan indeholde antændelige væsker). Kryoteknik væske (Betyder en flydende gas med meget lav temperatur, der skal sendes som en reguleret vare). Cylinder/Container/ Tank (Kan indeholde antændelig, eller ikke-antændelig gas under tryk). Tandplejeapparater/-udstyr (Kan indeholde farlige kemikalier som for eksempel resin, opløsningsmiddel, eller gasser). Bore- og mineudstyr (Kan indeholde sprængstoffer, syrer, smøremidler, kviksølv eller andet farligt gods). Elektrisk udstyr (Kan indeholde kraftige magneter, kviksølv i kontakter, eller et hvilket som helst af batterier, eller uafbrydelige strømforsyninger, der indeholder batterier.El-apparater (Kan indeholde fugtige batterier, eller lithiumbatterier. Selvom batterierne ikke er nævnt i vejledningen skal de beskyttes mod kortslutninger.) Motordele (Kan inkludere karburatorer, brændstofsledninger, benzintanke der måske indeholder brændstofrester.) Gødning (Ammoniumnitrat kan oxidere.) Brandslukkere eller andet brandslukningsudstyr (Kan indeholde gas under tryk eller udstyr der kører på brændstof.) 

Frossen mad (Kan indeholde tøris.) Gas (Kan indikere tilstedeværelse af en antændelig væske som for eksempel benzin, en antændelig gas eller ikke antændelig gas.) Køkkenudstyr (Kan inkludere maling, blegemiddel, spraydåser under tryk, og andre farlige varer.) Jagtudstyr (Kan indeholde ammunition til små våben eller andre camping- relaterede varer.) Ismaskine (Kan indeholde gas under tryk.) Laboratorieudstyr (Kan indeholde forskellige farlige materialer.) Udstyr til tøjvask (Kan betyde stærke blegemidler eller oxiderende stofbehandlinger.) Haveredskaber (Ting som for eksempel, men ikke kun, græsslåmaskiner og havetrimmere kan indeholde farlige materialer i kraft af brændstof og/eller batterier.) Lightere (også Lightere eller Genopfyldningsgas til lightere eller Fakler kan indeholde antændelig gas eller væske.) 

Reservedele (Kan indeholde lim, maling, forseglingsmiddel, opløsningsmiddel eller andre kemikalier og gasser.) Lægemidler (Kan indeholde antændelige eller korrosive kemikalier, smittefarlige stoffer eller radioaktive materialer.) Kviksølv (Termen "kviksølv-" kan indikere en forsendelse, der er reguleret.) Motoriseret udstyr (Som måske indeholder brændstof eller batterier.) MSDS eller Material Safety Data Sheet (kan indikere, at produktet er farligt. Sørg for, at forsendelsen kommer under analyse af en ekspert, før den kommer videre.) Kontorartikler (Kan indeholde spraydåser, med både antændelige eller ikke-antændelig farve, uafbrydelige strømforsyninger med batterier.) Iltmaskiner (Betyder forbudt kemisk genstand der oxiderer og generer høje varmetemperaturer.) Passagerserviceenhed - PSU (Kan indikere tilstedeværelse af en iltmaskine som dem, man finder i et fly.) Parfume (Kan indeholde antændelige væsker.) Farmaceutiske materialer (Kan indeholde antændelige væsker, radioaktivt medicin, eller andre farlige kemikalier.) Fotoudstyr (Kan indeholde syrer, korrosive materialer, blegemiddel, eller giftige materialer.) Bor, Skruetrækkere og andre slags værktøj med genopladeligt batteri (Kan indeholde lithiumbatterier.) Køleudstyr (Kan indeholde gas under tryk.) Reparationssæt (Kan indeholde lim, maling, opløsningsmiddel, antændelige gasser, eller andet farligt gods.) Prøver til forskning (Kan indeholde flere varer, der er farligt gods.) Meningsmålingsudstyr (Kan indikere tilstedeværelse af elektriske apparater, batterier, strømforsyninger, og andre regulerede materialer.) Svømmepøl, Jacuzzi kemikalier og reservedele (Kan indeholde oxiderende materialer eller andet farligt gods.) Termometre (Kan indikere spor af kviksølv.), Værktøjskasser (Kan indeholde sprængstoffer (genopladelige batterier), gas under tryk (spraydåser), antændelig lim eller maling, korrosive væsker, etc.) Vacciner (Kan være pakket i tøris.) Gift (væske, pulver eller andet kan være giftigt.) Vejrmålingsudstyr (Kan indikere tilstedeværelse af apparater, der indeholder kviksølv.) Batterityper (Der er mange typer batterier tilgængelige i dag, og mange hører ind under regulativet om farlige materialer når de skal transporteres, og må derfor kun blive sendt gennem leveringsfirma, der er kontrakteret til at sende farligt gods.) Blyakkumulatorer (Almindelige i biler, elektriske kørestole, visse faste strømkilder til computere og andre applikationer. Disse batterier indeholder stærkt ætsende syre og kan medføre kortslutninger og dermed brand.) Andre bilbatterier (Testede batterier, der beviseligt ikke kan lække, må sendes som ikke- farligt materiale inde for USA's grænser. Batterier og pakker skal mærkes med "NONSPILLABLE" eller "NONSPILLABLE BATTERY") Litiummetal og lithiumionbatterier( Disse batterier kan være både genopladelige og ikke-genopladelige strømkilder, og er almindelige i computere, mobiltelefoner, kameraer og andre små elektroniske apparater. Hvis de tabes, mases eller kortsluttes, kan lithiumbatterier udvikle meget høje varmetemperaturer og antænde. De er derfor meget farlige i tilfælde af brand.) Andre batterier. 

Pakke.dk overholder de regler for lufttransport, der er opstillet af International Air Transport Association (IATA), og de regler for vejtransport, der er opstillet af UN ADR, og modtager ikke farligt gods i sit system – nationalt eller internationalt. Lokale, nationale regler gælder også for vejtransport. Virksomheder eller private der sender farligt gods uden korrekt mærkning, dokumentation og emballage, kan idømmes betydelige økonomiske og juridiske straffe. Det er også vigtigt at huske følgende, når du sender varer med Pakke.dk: 1 Hvis du genbruger emballage eller kasser skal du sikre at gamle labels er fjernet. Labels med betegnelsen Farligt gods/Dangerous Goods på en pakke vil medføre at forsendelsen bliver holdt tilbage og undersøgt, hvilket vil medføre forsinkelser og ulejlighed for dig og din kunde. 2 Hvis du sender varer der eventuelt – på grund af deres usædvanlige navn, udseende, eller andet – kunne forveksles med farligt gods, men ikke er det, vil det være en fordel klart at anføre i forsendelsesdokumenterne at varerne ‘ikke er klassificeret som farligt gods’ (not classified as Dangerous Goods). Derved sikrer du at forsendelsen ikke forsinkes unødigt. Eventuelle forkerte deklarationer vil medføre strenge straffe for afsenderen.