Forsikring


Er dine varer ikke pakket korrekt ind, jf. afsnit omkring emballage, dækker hverken Standard eller Tillægsforsikring mod beskadigelser under transport.

Følgende ting kan ikke forsikres mod transportskader, hverken ved Standard eller Tillægsforsikring.

•                    Elektronik (tv, radio, forstærkere, alt der bruger strøm)

•                    Glas (Porcelæn, glas kopper, tallerkener, håndvaske, wckummer, skulpturer osv.)

•                    Stød/ryste følsomme varer (ting der ikke tåler rystelser)


For at få yderligere information omkring forbudt og farligt gods se afsnittet om "Indhold - hvad må du sende"

Det er muligt, at forsikre ovenstående ting mod bortkomst via Tillægsforsikringen.

Standard forsikring
Der er altid inkluderet i din pris en standard forsikring på kr. 500,- (med enkelte undtagelser*). Dvs. at din forsendelse er dækket mod transportskade og bortkomst for en værdi op til kr. 500. Husk at forsendelsen altid skal opfylde vores emballeringskrav samt regler og farligt gods.

* der henvises til vores Handelsbetingelser.
 

Tillægs forsikring
Ønskes der større dækning end standardbeløbet på kr. 500, kan der tegnes en tillægsforsikring. Tillægsforsikringen tegnes sammen med bestillingen.
Forsikringspræmien er 5% af forsikringsværdien på hele forsendelsen.
Ved forsendelser med værdi på kr. 25.000 eller derover, skal denne gennemgås med chaufføren inden den kan accepteres til afsending. Endvidere vil der være et forsikringsaftaledokument som chaufføren skal skrive under på for modtagelse af varen m.v. Overholdes dette ikke, dækker forsikringen ikke.

Hvis varen beskadiges undervejs og modtager opdager dette, bør pakken ikke åbnes, men sendes direkte retur til Pakke.dk med tilhørende billededokumentation.

  • Send forsikret pakke
  • Send pakke forsikret
  • Send pakke med forsikring
  • Mere om UPS forsikring