Indhold - hvad må du sende

Vigtig information omkring forsendelse af parfumer, deodoranter, neglelak osv:

Hvis du skal sender forsendelser der skal med lufttransport eller sendes som ekspres, så må disse IKKE INDEHOLDE parfumer, deo-sprayes og neglelak. Disse forsinker forsendelsen og fjernes fra indholdet pga luftfartssikkerhed

---

Du har altid ansvaret for at undersøge, om indholdet af forsendelsen er told- eller afgiftspligtigt, samt om det efter reglerne i modtagerlandet er tilladt at indføre indholdet af forsendelsen i modtagerlandet, og efter hvilke vilkår dette i givet fald kan ske. Pakke.dk kontrollerer som udgangspunkt ikke disse forhold og er ikke i stand til at rådgive herom, men henviser i stedet afsenderen til  det pågældende lands myndigheder, eksempelvis ambassader, konsulater, toldmyndigheder.

Det er forbudt at sende nedestående varer, herunder farligt gods,  til alle de lande, der sendes til af Pakke.dk. Farligt gods er en fællesbetegnelse for stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport.

Forsendelser der alligevel stoppes i lufthavn pga. forbudt indhold eller farligt gods bliver ikke krediteret kunden, og Pakke.dk forbeholder sig ret til at pålægge yderligere bøde og strafgebyr, hvad enten forsendelse bliver destrueret eller renset for forbudt indhold.

Eksempler på disse særlige regler kunne være at:

 

-                     USA tillader ikke import af fødevarer samt alkohol.

-                     Kina tillader ikke import af træ med mindre det er specielt behandlet-

-                     Marmite et britisk smørepålæg af gærekstrat er ulovligt at importere til Danmark.

-                     Import af mobiltelefoner er forbudt til Tyrkiet

 

Forbudte varer:

 

Artikler af ganske særlig værdi (f.eks. kunstværker, antikviteter,

ædelstene, guld og sølv), jf. afsnit om Værdi af indhold

Dyreskind (som ikke stammer fra opdræt/dyrehold)

Elfenben og elfenbensprodukter

Farlige stoffer/materialer (ifølge IATA-og ADR-regulativer)

Fordærvelige varer

Frø

Levende dyr

Olier (mineral, æterisk, vegetabilsk, animalsk)

Pelse

Penge, omsættelige genstande og betalingskort med værdi

Planter

Pornografisk materiale

Tobak og tobaksprodukter

Våben

 

 

Farligt gods:

 

Eksplosiver

 

    Våben

    Ammunition

    Fyrværkeri/stjernekastere

    Tændere

    Tænd snore

    Sprængstoffer

    Knaldhætter til legetøjsskyde våben

 

Komprimeret gas

 

    Brandslukkere

    Spraydåser af en hver art

    Butan gas

    Gaslightere

 

Brandbare væsker

 

    Benzin

    Brandbare opløsningsmidler

    Brandbare rengøringsmidler

    Brandbar maling

    Brandbare lakfjerner

    Neglelak

    Brændbare olier

 

Brandbare faste stoffer

 

    Tændstikker af enhver art

    Film af cellulosenitrat

    Stoffer der i våd tilstand er farlige

 

 

Oxiderende stoffer

 

    Stoffer som er hurtig iltdannende

    Organisk peroxyd (f.eks. blegestoffer)

 

 

Radioaktive stoffer

 

    Prøver til medicinskbrug

    Forsknings relaterede prøver

 

 

Ætsende stoffer

 

    Rensevæske

    Rustfjerner

    Kviksølv

    Batterivæske

 

 

Andre farlige stoffer

 

Materiale som har bedøvende, skadelige, giftige eller andre egenskaber som kan forsage stærk gene eller ubehag i tilfælde af lækage

    Stærkt ætsende materiale

    Batterier